Finale strijd om Omega Pharma

“De timing voor de verkoop van Omega Pharma lijkt ideaal. De waarderingen die bij overnames betaald worden, bereiken stilaan een piek, gedreven door consolidatie in de sector en de enorme lage rentes die geld en schulden goedkoop maken” – uit De Tijd van zaterdag 13 oktober 2014 (blz. 15)