Samenwerking

samenwerking1 samenwerking2 samenwerking3 samenwerking4 samenwerking5

FUSIO heeft een sturende en coördinerende functie in het overnameproces. Bij gespecialiseerde materies doen we zelf beroep op specialisten. Door onze jarenlange ervaring, weten we perfect welke specialisten we op elk domein kunnen inzetten om het gewenste resultaat voor onze klanten te behalen.

“Coming together is a beginning; working together is success.” – Henry Ford

FUSIO staat steeds open voor samenwerkingen met gespecialiseerde advocaten, notarissen, accountants en bedrijfsrevisoren. Zo wordt het belang van de klanten gezamenlijk optimaal gediend. Deze beroepsgroepen vinden in Fusio een samenwerkende en constructieve partner, met wie zij samen de nodige doelstellingen voor hun klanten kunnen behalen.

WAAROM MET FUSIO WERKEN
FUSIO kan terugvallen op jarenlange academische kennis en praktijkervaring met:

 • Coördineren van complexe processen
 • Begeleiden van verkooptrajecten en de bemiddeling bij verkoop
 • Opzetten van juridische structuren en het opmaken van contracten
 • Analyseren van business plannen en financiële staten
 • Opmaken van haalbaarheidsstudies, zowel financieel, commercieel en strategisch
 • Monteren van financiële structuren, inclusief het zoeken naar financiering
 • Fiscaal optimaliseren van transacties
 • Onderhandelen

Meer in het bijzonder heeft FUSIO een onevenaarbare kennis en ervaring aan te brengen op het vlak van:

 • Waarderen van onroerend goed
 • Naar boven brengen van verborgen potentieel van onroerend goed
 • Ontwikkelen van vastgoed
 • Commercieel, residentieel, industrieel en logistiek vastgoed
 • Patrimoniumvennootschappen

Dit bijzonder onderdeel kan bij de overname of overdracht van het bedrijf van kapitaal belang zijn. Vaak kan onroerend goed ingezet worden om verborgen waarde aan te leveren. In sommige gevallen kan het ook gebruikt worden om financiering rond te krijgen of gewoon middelen te genereren. Ook bij de vendor due diligence kan dit aan bod komen.

Zo kan gedacht worden aan (partiële) splitsing van de vennootschap om het onroerend goed over te dragen in een exploitatievennootschap en een patrimoniumvennootschap, of het kan om fiscale of financiële redenen wenselijk zijn om een zakelijk recht te vestigen, of een sale and lease back operatie op te zetten, … De mogelijkheden zijn veelvuldig.

Daarnaast kan het handig zijn om te weten wat de impact is van registratierechten, de weerslag op directe belastingen en/of vennootschapsbelastingen, hoe moet worden omgegaan met BTW, ….

Overdracht van vastgoed als actief of onder aandelen heeft voor FUSIO geen geheimen.

Contacteer ons vrijblijvend