Hoe gaat fusio te werk

Bij de aankoop of de overdracht van een bedrijf kan men niet over één nacht ijs gaan. De transactie verloopt via een proces dat goed moet gekend en beheerst worden.

FUSIO ziet het overnameproces in vier belangrijke fases verlopen, waarbij de ene fase dient afgesloten te zijn alvorens tot de volgende fase over te kunnen gaan.

INITIATIE FASE
shutterstock_193503416

Het proces start met de vaststelling of beslissing van de bedrijfsleider of aandeelhouders dat er een moment gekomen is in het leven van het bedrijf om het bedrijf te verkopen of over te laten, of om een ander bedrijf over te nemen.

In deze fase worden volgende stappen ondernomen:

 • duiden waarom men het bedrijf wil overlaten of waarom men een bedrijf wil overnemen: wat wil men bereiken?
 • vaststellen wat men wil overlaten (aandelen, bedrijfsactiviteiten, activa, …)
 • via financieel-economische bedrijfsanalyse duiden of het bedrijf klaar is om overgelaten of aangekocht te worden
 • vaststellen of de gewenste transactie haalbaar is
 • indien dit niet zo is, bepalen welke stappen nog moeten ondernomen worden om het bedrijf klaar te maken voor aankoop of verkoop
 • verzamelen van alle nuttige en relevante bedrijfsdocumenten en informatie om een goed beeld te krijgen op de financiële, commerciële, juridische en economische situatie van het bedrijf
 • een benaderende analyse van de sector waarin het bedrijf actief is
 • bepalen van de waarde en de mogelijkheden van het vastgoed dat in het over te nemen of over te laten bedrijf aanwezig is
 • deze fase wordt afgesloten met het vaststellen van een waardering van het bedrijf

ADMINISTRATIEVE FASE

shutterstock_204684487Nadat is vastgesteld dat het bedrijf klaar is voor de transactie dient het dossier opgesteld te worden dat zal dienen om het bedrijf in de markt te zetten.

In deze fase onderscheidt FUSIO volgende stappen:

 • Opstellen van het bedrijfsprofiel
 • Selecteren van mogelijke kandidaat-kopers of van mogelijk over te nemen bedrijven
 • Onderzoek van de target (overnemer of over te nemen bedrijf) op strategisch en operationeel niveau
 • Bepalen op welke wijze de potentiële overnemer of het over te nemen bedrijf zal benaderd worden
 • Strategie opstellen voor het eerste gesprek

UITVOERINGSFASE
shutterstock_209058313

Nadat in overleg met de bedrijfsleider, de Raad van Bestuur en/of de aandeelhouders het dossier is opgesteld en de strategie van de transactie is bepaald, kan overgegaan worden tot de effectieve uitvoering van de transactie.

Deze fase kenmerkt zich door:

 • Het structureren van de deal
 • Het financieren van de deal
 • De onderhandelingen om tot de effectieve transactie te komen
 • Het opstellen van het contract
 • Afwerken van de deal

OPERATIONELE FASE

 • Bepalen hoe het overgelaten bedrijf, of in voorkomend geval het gefusioneerde bedrijf, zijn activiteiten verder zal kunnen zetten (integratie)

Contacteer ons vrijblijvend