Golf van fusies en overnames

Patrick Casselman, senior equity specialist, schrijft in “Invest News” van mei 2015: “In het huidige klimaat van weliswaar bescheiden groei, maar comfortabele balansposities, goedkope schuldfinanciering en relatief hoog gewaardeerde eigen aandelen gaan bedrijven graag op zoek naar externe groeimogelijkheden of synergieën door schaalvergroting”. De voordelen daarvan zijn legio: kostenbesparend, cross selling, een sterkere prijszetting of onderhandelingspositie met leveranciers.”
Allemaal oorzaken voor een “booming” fusie- en overnamemarkt.