Het juiste moment voor een overname?

“Over het algemeen zien we een positieve trend met lage rentevoeten, een grote beschikbaarheid van schulden en bedrijven die solide reserves aan liquiditeiten en een meestal gezonde kapitaalstructuur hebben, wat allemaal zou moeten helpen om de wereldwijde M&A markt te stimuleren. Er blijven echter altijd economische en geopolitieke risico’s die deze mooie vooruitzichten kunnen verstoren. Veel bedrijven beschouwen economische en politieke onzekerheid als een hindernis die investeren onmogelijk maakt.” Met andere woorden: stel niet uit tot morgen wat je heden doen kunt.

BDO schrijft in 2thePoint nr. 3-2014 (blz. 10)