Home main

“Price is what you pay. Value is what you get.”Warren Buffet

Een onderneming is per definitie onderhevig aan evoluties. Vroeg of laat kan de bedrijfsleider, de Raad van Bestuur of de aandeelhouder(s) daarbij geconfronteerd worden met overwegingen zoals:

 • versnelde groei of uitbreiding via acquisitie van een andere onderneming (in binnen- of buitenland)
 • overname of afstoten van een bedrijfstak
 • verticale of horizontale integratie
 • aan boord halen van (een) investeerder(s) (private equity of andere)
 • opvolgingsproblematieken
 • genieten van een welverdiend pensioen
 • het bedrijf overlaten aan het Management (MBO, MBI, …)
 • het juiste moment om een goede prijs te krijgen

Het gaat om een zeer belangrijke en vaak complexe stap in het bestaan van dit bedrijf en van de aandeelhouders.

Een bedrijf overlaten of overnemen behoort daarenboven niet tot de core business van het bedrijf en van de betrokken personen. Belangrijke sleutelmomenten in het proces, die de aan- of verkoop tot een succes maken, mogen zeker niet gemist worden.

FUSIO bewaakt en verdedigt UW belangen en werkt gericht met U samen om tot de meest optimale transactie te komen voor U en uw bedrijf.

Neem vrijblijvend met ons contact op

DAAROM BIEDT FUSIO:

 • financiële, juridische en praktische begeleiding bij het hele overname/verkoop proces van ondernemingen, activiteiten, bedrijfsgoederen, …
 • een bedrijfseconomische en financiële analyse van het bedrijf
 • de objectieve waardebepaling met het oog op verkoop of overname
 • de samenstelling van het bedrijfsprofiel of het verkoopmemorandum
 • het coördineren van de vendor due diligence of het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de verkoper
 • het zoeken en identificeren van mogelijke kopers/verkopers, zowel regionaal, nationaal als internationaal
 • het uitwerken vanuit fiscaal oogpunt uitwerken van een optimale overnamestructuur met oog voor alle financiële en niet-financiële aspecten
 • begeleiding van het onderhandelingstraject en de contractuele besprekingen
 • het coördineren van de due diligence voor de koper
 • de integrale coördinatie van het verkoopproces

 
FUSIO stelt de vergoeding voor de geleverde diensten bij de verkoop of de aankoop vast op het behaalde resultaat.

Advies nodig bij een fusie of overname?